Άδεια – Έγκριση της ΕΓΟ για το Kivelos Athens Bowling Open 2020


Άδεια – Έγκριση της ΕΓΟ για το Kivelos Athens Bowling Open 2020

Με την έγκριση της Ελληνικής Γυμναστικής Ομοσπονδίας (Ε.Γ.Ο.) θα πραγματοποιηθεί το Kivelos Athens Bowling Open 2020.