Χρηματικά έπαθλα

Χρηματικά έπαθλα

Χρηματικά έπαθλα σε €

Το συνολικό ύψος των χρηματικών επάθλων του Kivelos Athens Bowling Open 2023 είναι 10.500 € και είναι εγγυημένα από τον διοργανωτή.

Χρηματικά έπαθλα σε €

ΘέσηΓενική κατάταξηΒ' Κατηγορία
1.800 €500
1.400400
1.100300
700200
5η-8η500100
9η-16η300-
17η-32η200-
33η-36η100-
Best Woman Α100
Best Woman Β100
Best RookieMember card
ΣΥΝΟΛΟ13.100 €1.900 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ15.200 €

Φόροι

Σύμφωνα με την νομοθεσία, όπου απαιτείται θα παρακρατηθεί από τα έπαθλα φόρος 20%. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο το οποίο θα τους δοθεί από τους διοργανωτές.