Χρηματικά έπαθλα

Χρηματικά έπαθλα

Χρηματικά έπαθλα σε €

Το συνολικό ύψος των χρηματικών επάθλων του Kivelos Athens Bowling Open 2022 είναι 10.000 € και είναι εγγυημένα από τον διοργανωτή.

Χρηματικά έπαθλα σε €

ΘέσηΓενική κατάταξηΒ' Κατηγορία
1.000 €400
800200
600150
500150
5η-8η300100
9η-16η200-
17η-24η150-
25η-32η100-
33η-36η20-
Best set100100
Best Woman150150
Best U18100100
ΣΥΝΟΛΟ8.300 €1.700 €
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ10.000 €

Φόροι

Σύμφωνα με την νομοθεσία, όπου απαιτείται θα παρακρατηθεί από τα έπαθλα φόρος 20%. Όλοι οι συμμετέχοντες θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο το οποίο θα τους δοθεί από τους διοργανωτές.